Privacy- en cookieverklaring

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
sttn.nl.

Privacy- en cookieverklaring
Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van sttn.nl. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door sttn.nl gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring legt sttn.nl uit welke persoonsgegevens sttn.nl gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. Graag uw aandacht voor hetgeen hieronder vermeldt.

Verwerking persoonsgegevens
Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven door gebruik van cookies.
Wanneer u contact met sttn.nl wil opnemen middels het contactformulier (of op andere wijze), vraagt sttn.nl u om uw persoonsgegevens te verstekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klanten systeem van sttn.nl. De enige persoonsgegevens die op de website van sttn.nl worden opgeslagen zijn de gegevens van het contactformulier (naam en mailadres).

Doeleinden verwerking
Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening voor u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
- voor het verrichten van de aangeboden diensten;
- om met u in contact te kunnen komen;
- het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
- het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf;
- levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek.

Cookies
Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik.

Google Analytics
Wij gebruiken de dienst ‘Google Analystics’ om cookies te plaatsen op onze website. Deze dienst helpt sttn.nl om een beeld te krijgen van de manier waarop websitebezoekers de website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van uw computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics.

Hotjar cookies
Wij gebruiken Hotjar cookies om inzicht te krijgen waar gekeken en geklikt wordt op onze website. Met behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen wij analyseren wat er op de website gedaan wordt, zodat we de website kunnen verbeteren. De cookie wordt geplaatst bij het bezoek aan de website waar de Hotjar code vermeld staat.

Beveiliging en bewaartermijnen
sttn.nl neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot u.

Inzage, correctie en verwijdering
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Derden
In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken om een overeenkomst met u uit te voeren, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. sttn.nl verstrekt in geen geval zomaar persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

Wanneer via de website van sttn.nl, wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van sttn.nl.

Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.